Възстановяване на точки и шоф. права

Когато водачът извърши нарушения, с които да изчерпи лимита си от контролни точки, той губи придобитата правоспособност и е длъжен да върне доброволно в сектор "КАТ-Пътна полиция" свидетелството си за управление. При неизпълнение на това задължение контролните органи имат право да му го изземат. Водачът изтърпява наказание – лишаване от правоуправление на МПС, което влиза […]

Всеки водач на МПС разполага с определен брой контролни точки. Първоначалният максимален размер на контролните точки на водачите е 39. При допускане на нарушения на правилата за движение по пътищата се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение. Контролните точки могат да се възстановяват в следните случаи: При преминаване на курс за допълнително обучение в кабинета на […]