Пътно строителни машини

Автошкола ПАУНОВ организира курсове за придобиване на правоспособност за багер, челен товарач /фадрома/, булдозер, грейдер, асфалтополагащи, валяк и др. ПСМ.

Необходими документи

  • Лична карта;
  • Шофьорска книжка.

Обща характеристика и съдържание на обучението

Обучението е по програма на Министерство на образованието и съобразено с ДОИ. Завършилите курса за машинист на пътностроителни машини получават свидетелство за правоспособност по образец на Министерство на образованието, което се признава в чужбина след превод и легализация.

Възможност за обучение по месторабота без откъсване от производствения процес.