Шофьорски курсове

На територията на Пловдивска област автошколата предлага шофьорски курсове Категория B и Категория C.

Осигуряваме възможност на обучаваните, да преминат заложените в учебната програма за подготовка на водачи на МПС часове по теория и практика възможно най-бързо. Залагаме на индивидуалния подход към всеки курсист и безкомпромисно качество на обучение. Съобразяваме се със свободното време и осигуряваме ежедневни занимания по теория и практика. Ускорен шофьорски курс – “ЕКСПРЕС” се организира […]

Осигуряваме НЕОГРАНИЧЕНИ часове по теория и практика. НЕОГРАНИЧЕН брой явявания на вътрешни и външни изпити до постигане на крайния резултат – отлично подготвен курсист и успешно издържани изпити пред ДАИ. Индивидуални занимания по теория и практика са съобразени със свободното време на курсиста.

Шофьорски курс предлаган на територията на гр. Стара Загора Лице с правоспособност за категория А има право да управлява: Мотоциклет – двуколесно пътно превозно средство с кош или без кош, което има двигател с работен обем над 50 куб.см; МПС с три колела, чиято маса без товар не превишава 400 кг; Двуколесни пътни превозни средства, […]

Шофьорски курс предлаган на територията на гр. Стара Загора Лице с правоспособност за подкатегория А1 има право да управлява: Мотоциклет с работен обем на двигателя не повече от 125 куб. см и с максимална мощност не повече от 11 kW. Лице с права за управление на МПС от категория А1 има право да управлява и […]

Шофьорски курс предлаган на територията на гр. Стара Загора Лице с правоспособност за подкатегория А2 има право да управлява: Мотоциклет  с максимална мощност не повече от 35 kW и съотношение мощност/тегло, което не превишава 0,2kw/kg. Лице с права за управление на МПС от категория А2 има право да управлява и МПС от категория AМ и […]

Шофьорски курс предлаган на територията на гр. Стара Загора Лице с правоспособност за категория АМ има право да управлява: Дву- или триколесно пътно превозно средство, което има двигател с работен обем до 50 куб. см и чиято конструктивна максимална скорост не надвишава 45 км/час. Придобитата правоспособност за управление на МПС от категория AМ дава възможност […]

Шофьорски курс предлаган на територията на гр. Стара Загора и гр. Пловдив Лице с правоспособност за управление на МПС от категория B има право да управлява: Автомобили с допустима максимална маса, която не надвишава 3500 кг. и 8 места за сядане без мястото на водача; към  тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална […]

Шофьорски курс предлаган на територията на гр. Стара Загора Лице с правоспособност за управление на МПС от категория ВE има право да управлява: Състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от подкатегория В и ремарке с  допустима максимална маса над  750 кг. Притежаването на правоспособност за управление на МПС от категория ВЕ […]

Шофьорски курс предлаган на територията на гр. Стара Загора и гр. Пловдив Лице с правоспособност за управление на МПС от категория С има право да управлява: Товарни автомобили, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг. Лице с права за […]

Шофьорски курс предлаган на територията на гр. Стара Загора Лице с правоспособност за управление на МПС от категория СE има право да управлява: Състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория С и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг. Изисквания към кандидата Да е на възраст не по-малко от […]

Шофьорски курс предлаган на територията на гр. Стара Загора Лице с правоспособност за управление на МПС от категория D има право да управлява: Автомобили, с изключение на тролейбуси, предназначени за превоз на пътници с над 8 места за сядане без мястото на водача; към  тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не […]