Категория A

Шофьорски курс предлаган на територията на гр. Стара Загора

Лице с правоспособност за категория А има право да управлява:

 • Мотоциклет – двуколесно пътно превозно средство с кош или без кош, което има двигател с работен обем над 50 куб.см;
 • МПС с три колела, чиято маса без товар не превишава 400 кг;
 • Двуколесни пътни превозни средства, които имат двигател с работен обем до 50 куб.см, но чиято конструктивна максимална скорост надвишава 45 км/час.

Лице с права за управление на МПС от категория А има право да управлява и МПС от категория АМ.

Изисквания към кандидата

 • Да е на възраст не по-малко от 23 години и 9 месеца при започване на обучението.

Документи за записване

 • Лична карта;
 • Шофьорска книжка /ако има такава/.

Обща характеристика и съдържание на обучението

Шофьорският курс включва два модула на обучение – теоретичен и практически.
Теоретичното обучение включва:

 • "Безопасност на движението по пътищата"  - обучението се провежда в модерно оборудван с мултимедия учебен кабинет, в удобно за курсистите време. 
 • "Общо устройство на МПС" – обучението се провежда при мотоциклета на учебна площадката или в кабинет.

Практическото обучение включва модул  "Управление на МПС" /мотоциклет KAWASAKI ER-6n/, който е разделен на 12 учебни часа на учебна площадка и 8 учебни часа управление в населено място с придружаващ ги зад тях учебен автомобил. При завършване на модула обучаваният трябва да притежава знания за: 

  • Подготовка на мотоциклета за безопасно управление;
  • Работа с органите за управление и маневриране с мотоциклета;
  • Безопасно управление на мотоциклета при различни пътни условия.

Обучението по  "Управление на МПС" е индивидуално, като продължителността на един учебен час е 50 минути.

Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А и имат правоспособност за управление на МПС от категория В или по-висока преминават само  модулите "Общо устройство на МПС" и  "Управление на МПС".

Лицата, които за първи път кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС или имат правоспособност за управление на МПС от категория АМ, преминават обучение, което обхваща съдържанието на трите модула. 

Изпит за придобиване на правоспособност

Лицата, които притежават правоспособност за управление на МПС от категория В или по-висока полагат само практически изпит, който се провежда на учебната площадка и в населено място. Лицата, които за първи път кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС, или притежават правоспособност за управление на МПС от категории АМ, Ткт, Ттб или Ттм или от подкатегориите А1 или В1, или са загубили правоспособността си за управление на МПС от категория А по реда на чл. 157, ал. 4 ЗДвП, полагат теоретичен и практически изпит.