Ускорен шофьорски курс – “ЕКСПРЕС”

Осигуряваме възможност на обучаваните, да преминат заложените в учебната програма за подготовка на водачи на МПС часове по теория и практика възможно най-бързо. Залагаме на индивидуалния подход към всеки курсист и безкомпромисно качество на обучение.

Съобразяваме се със свободното време и осигуряваме ежедневни занимания по теория и практика. Ускорен шофьорски курс – “ЕКСПРЕС” се организира в понеделник, всяка четна седмица от годината.

Продължителността му е в зависимост от учебния план и предвидените в него задължителни модули и часове за обучение от съответната категория. Курсът приключва след преминаване на предвиденото в съответните модули учебно съдържание и явяване на вътрешни изпити по теория и практика. За съответните категории минималната продължителност е:

  • Кат. В – 23 учебни дни
  • Кат. С – 14 учебни дни
  • Кат. СЕ – 14 учебни дни
  • Кат. ВЕ – 23 учебни дни
  • Кат. А с теория – 18 учебни дни
  • Кат. А без теория – 14 учебни дни
  • Кат. D – 12 учебни дни