Шофьорски курс запиши и таблет Lenovo спечели

УСЛОВИЯ НА ИГРАТА

I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Организатор на ИГРАТА е Автошкола ПАУНОВ, регистрирана на територията на Старозагорска и Пловдивска област.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

Периодът, в който УЧАСТНИК, изпълнил условията за участие ще може да се възползва от ИГРАТА, започва на 16 септември 2015 година и ще продължи до 30 ноември 2015 година.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ИГРАТА

ИГРАТА се провежда на територията на град Пловдив и град Стара Загора.

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Право на участие в ИГРАТА придобива всяко пълнолетно дееспособно физическо лице /УЧАСТНИК/, което в периода от 16 септември 2015 година до 30 ноември 2015 година, включително, се запише на шофьорски курс за В или С, категория в офисите на Автошкола ПАУНОВ в град Пловдив или град Стара Загора и заяви желанието си чрез попълване на регистрационната форма, талон за участие в играта.

V. НАГРАДА ОТ ИГРАТА

Наградата от ИГРАТА е таблет LENOVO TABLET 2 A7-10.

VI. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДАТА

Печелившите от ИГРАТА ще бъдат изтеглени на 3 декември 2015 година на произволен принцип и в присъствието на комисия от трима члена, която ще удостовери законосъобразността на тегленото. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени на интернет-страницата: www.paunov.com.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

ИГРАТА се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на ИГРАТА, както и за осъществяване на маркетинговата дейност (рекламни дейности, на Автошкола ПАУНОВ). Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на ИГРАТА. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в ИГРАТА и да я използва, съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и действащото законодателство и само за целите, посочени в настоящата ИГРА.