Възстановяване на шофьорски права

Когато водачът извърши нарушения, с които да изчерпи лимита си от контролни точки, той губи придобитата правоспособност и е длъжен да върне доброволно в сектор "КАТ-Пътна полиция" свидетелството си за управление. При неизпълнение на това задължение контролните органи имат право да му го изземат.

Водачът изтърпява наказание – лишаване от правоуправление на МПС, което влиза в сила от момента на връщане на свидетелството в КАТ.

След изтичане на срока на наказанието Вие трябва да преминете успешно психо тест , след което имате право да започнете обучението си за водач на МПС. При отнета шофьорска книжка за точки, губите всички категории, които сте притежавали до момента и се налага тяхното повторно придобиване. Курсът за възстановяване на шофьрски права е само теоретичен. След неговото преминаване е необходимо да се явите на изпит по теория и по практика за всяка желана категория.

При успешно полагане на изпитите получавате правото да управлявате МПС отновo.

Необходими документи за възстановяване на шофьорски права

  • Лична карта;
  • Заповед за отнемане на свидетелството за управление от КАТ;
  • Удостоверение за психологическа годност.