Курсове ADR

Изискване към водачите на моторни превозни средства, превозващи опасни товари Водачите, извършващи превози на опасни товари, трябва да са преминали курс за професионално обучение и да притежават ADR удостоверение за успешно положен изпит. На успешно издържалите изпита Изпълнителната Агенция "Автомобилна администрация" издава ADR удостоверение по образец с валидност 5 години. Срокът на валидност на ADR […]

Изисквания към консултанта Консултантът трябва да притежава познания, придобити чрез посещения на курсове за професионално обучение и удостоверение по образец, издадено от Изпълнителна Агенция "Автомобилна администрация", след успешно положен изпит. Необходими документи за ADR курс за консултанти Лична карта. Обща характеристика и съдържание на обучението Курсовете  за обучение на консултанти по безопасността при превозите на […]