Професионална компетентност

Директива 2003/59 на ЕС, касаеща квалификацията на професионалните водачи на МПС изисква водачите на моторни превозни средства, от категории и подкатегории C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D или DE, когато с тези превозни средства се извършват обществени превози или превози за собствена сметка, да притежават карта за квалификация на водача. Необходими документи Лична карта; […]

Автошкола ПАУНОВ извършва подготовка за изпит за придобиване на "Удостоверение за професионална компетентност " за ръководител на транспортна дейност. Сертификатът, който получават превозвачите е безсрочен и международно признат. Той съвпада напълно с образеца на сертификат за професионална компетентност, публикуван в Европейската Директива за достъпа до професията – 96/26/ЕС. Всеки, който го притежава може да бъде […]