Категория Твк-З – земеделска техника

Курс Категория Твк-З – специализирана и специална самоходна земеделска техника

Лицата, придобили категория Твк-З, имат право да работят самостоятелно с всички видове специална земеделска техника като: зърнокомбайн; самоходни машини за силажиране; самоходни машини за пръскане, косене и торене; самоходни машини за прибиране на грозде, домати, грах и др., както и всички видове приспособления (хедери) на зърнокомбайните и силажокомбайните.

Обща характеристика и съдържание на обучението

Курса включва два модула на обучение – теоретичен и практически.

Теоретичното обучение се провежда в модерно оборудван кабинет от квалифициран преподавател в удобно за Вас време.

Основни задачи на теоретичната подготовка:

 • Предназначението, устройство и поддържането на основните системи на специализирана и специална самоходна земеделска техника;
 • Изискванията и начина на извършване на регулировките на специализирана и специална самоходна земеделска техника;
 • Технологичните и качествените изисквания към работа със специализирана и специална самоходна земеделска техника;
 • Начините за откриване и отстраняване на най – често възникващите неизправности при работа със специализирана и специална самоходна земеделска техника;
 • Правилата за техническо обслужване на специализирана и специална самоходна земеделска техника;
 • Правилата за кратковременно и дълговременно съхраняване на специализирана и специална самоходна земеделска техника;
 • Основните правила за работа и определянето на разхода на ГСМ и производителността;
 • Изискванията за безопасна работа и пожарна безопасност при работа със специализирана и специална самоходна земеделска техника.

Основни задачи на практическата подготовка:

 • Да се усвоят от обучаващите необходимите знания и практически умения за самостоятелно отстраняване на появили се в процеса на работа технически неизправности;
 • Да се усвоят от обучаваните необходимите знания и практически умения за извършване регулиране на различните системи и приспособления;
 • Да се усвоят от обучаваните необходимите знания и практически умения да извършват самостоятелно техническо обслужване на специализирана и специална самоходна земеделска техника;
 • Завършилите курса на обучение да извършват подготовката за краткосрочно и дългосрочно съхранение на специализирана и специална самоходната земеделска техника;
 • Да се усвоят от обучаваните необходимите знания и практически умения за самостоятелно управление на специализирана и специална самоходна земеделска техника;
 • Да се усвоят от обучаваните необходимите знания и практически умения по безопасност на труда в земеделието и пожарна безопасност.

Обучението е по програма на Министерство на образованието и съобразено с ДОИ съгласувана с Министерство на земеделието и храните и КТИ.

Изпитите се провеждат пред представител на КТИ – контролно техническа инспекция.

Изисквания към кандидата

 • Да има навършени 18 години.

Документи за записване

 • Копие от диплом за завършено образование (средно, основно, висше);
 • Копие от лична карта (декларация за съответствие на имената при необходимост);
 • Копие от шофьорска книжка;
 • Медицинско свидетелство за Твк-З;
 • Снимки паспортен формат – 1 бр. и 1 бр. на магнитен носител (CD);
 • Заявление по образец;
 • Декларация за защита на личните данни;

Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите до изпълняване на учебната програма.

Завършилите курса получават свидетелство за правоспособност по образец от Министерство на земеделието и храните.

Списък на учебната техника: Твк-З

 • Самоходен зърнокомбайн
 • Самоходна сенокосачка
 • Самоходен силажокомбайн
 • Хедер за житни култури
 • Адаптер/Хедер за царевица
 • Приспособление/Хедер за слънчоглед