Категория Твк-М – мелиоративна техника

Категория Твк-М – специализирана и специална самоходна мелиоративна техника (машини за земни работи)

Лицата, придобили тази категория, имат право да работят самостоятелно с всички видове машини за земни работи: багери, булдозери, фадроми, грейдери, скрепери, челни товарачи, телескопични товарачи, каналокопатели, всички пътностроителни машини, изкоренители и машини за събиране и товарене на растителност, почва и камъни.

Обща характеристика и съдържание на обучението

Курса включва два модула на обучение – теоретичен и практически.

Теоретичното обучение се провежда в модерно оборудван кабинет от квалифициран преподавател в удобно за Вас време.

Основни задачи на теоретичната подготовка:

 • Да се запознаят с нормативната база прилагана в областта им на правоспособност;
 • Да придобият минимални общо технически знания и умения;
 • Да усвоят обучаемите необходимите за предназначението, устройство и експлоатация на специализирана и специална самоходна мелиоративна техника;
 • Да се запознаят с технологическия процес протичаш при работа с различните машини и агрегати;
 • Да усвоят необходимите знания за самостоятелно отстраняване на появили се в процеса на работа технически неизправности;

Основни задачи на практическата подготовка:

 • Да усвоят необходимите знания и практически умения за извършване регулиране на различните машини и приспособления;
 • Да се усвоят от обучаващите необходимите знания и практически умения за извършване самостоятелно техническо обслужване на специализирана и специална самоходна мелиоративна техника;
 • Да усвоят необходимите знания и практически умения за самостоятелно отстраняване на появили се в процеса на работа технически неизправности;
 • Да се усвоят необходимите практически умения за самостоятелна работа със специализирана и специална самоходна мелиоративна техника
 • Завършилите курса на обучение да могат да извършват подготовката за краткосрочно и дългосрочно съхранение на специализирана и специална самоходна мелиоративна техника;

Обучението е по програма на Министерство на образованието и съобразено с ДОИ съгласувана с Министерство на земеделието и храните и КТИ.

Изпитите се провеждат пред представител на КТИ – контролно техническа инспекция.

Изисквания към кандидата

 • Да има навършени 18 години.

Документи за записване

 • Копие от диплом за завършено образование (средно, основно, висше);
 • Копие от лична карта (декларация за съответствие на имената при необходимост);
 • Копие от шофьорска книжка;
 • Медицинско свидетелство за Твк-М;
 • Снимки паспортен формат – 1 бр. и 1 бр. на магнитен носител (CD);
 • Заявление по образец;
 • Декларация за защита на личните данни;

Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите до изпълняване на учебната програма.

Завършилите курса получават свидетелство за правоспособност по образец от Министерство на земеделието и храните.

Списък на учебната техника: Твк-М

 • Булдозер
 • Самоходна товаро-разтоварна
 • Самоходна машина за земекопно-транспортна работа
 • Автогрейдер
 • Плуг риголвач