Категория Твк – верижни и колесни трактори

Курс Категория Твк – верижни и колесни трактори и агрегатираните към тях машини

Лицата, придобили категория Твк, имат право да работят самостоятелно с всички видове верижни и колесни трактори, както и с всички видове агрегатирани към тях машини. Машини за предсеитбена обработка на почвата (плуг, брана, култиватор); машини за сеитба, торене и валцуване; машини за растителна защита (пръскачки).

Обща характеристика и съдържание на обучението

Курса включва два модула на обучение – теоретичен и практически.

Теоретичното обучение се провежда в модерно оборудван кабинет от квалифициран преподавател в удобно за Вас време.

Основни задачи на теоретичната подготовка:

 • Да се усвоят необходимите знания за подготовката на тракторите и работните машини за основните технологични операции;
 • Да се усвоят необходимите знания за самостоятелна работа с машинно-тракторни агрегати, съставени на базата на основните марки верижни и колесни трактори;
 • Да се усвоят необходимите знания за самостоятелно отстраняване на появили се в процеса на работа неизправности;
 • Да се усвоят необходимите знания за самостоятелно извършване на ежедневното техническо обслужване и операциите, неизискващи използването на диагностични уреди от периодичното техническо обслужване на тракторите и работните машини;
 • Завършилите курса на обучение да извършват подготовката за краткосрочно и дългосрочно съхранение на тракторите и работните машини.

Основни задачи на практическата подготовка:

 • Да се усвоят необходимите практически умения за подготовката на тракторите и работните машини за основните технологични операции;
 • Да се усвоят необходимите практически умения за самостоятелна работа с машинно-тракторни агрегати, съставени на базата на основните марки верижни и колесни трактори;
 • Да се усвоят необходимите практически умения за самостоятелно отстраняване на появили се в процеса на работа неизправности;
 • Да се усвоят необходимите практически умения за самостоятелно извършване на ежедневното техническо обслужване и операциите, неизискващи използването на диагностични уреди от периодичното техническо обслужване на тракторите и работните машини;
 • Завършилите курса на обучение да извършват подготовката за краткосрочно и дългосрочно съхранение на тракторите и работните машини.

Обучението е по програма на Министерство на образованието и съобразено с ДОИ съгласувана с Министерство на земеделието и храните и КТИ.

Изисквания към кандидата

 • Да има навършени 18 години.

Документи за записване

 • Копие от диплом за завършено образование (средно, основно, висше);
 • Копие от лична карта (декларация за съответствие на имената при необходимост);
 • Копие от шофьорска книжка;
 • Медицинско свидетелство за Твк;
 • Снимки паспортен формат – 1 бр. и 1 бр. на магнитен носител (CD);
 • Заявление по образец;
 • Декларация за защита на личните данни;

Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите до изпълняване на учебната програма.

Завършилите курса получават свидетелство за правоспособност по образец от Министерство на земеделието и храните.

Списък на учебната техника: Твк

 • Колесен трактор
 • Верижен трактор
 • Лемежен плуг
 • Дискова брана
 • Култиватор за слята обработка
 • Култиватор за междуредова обработка
 • Сеялка за сеитба на зърненожитни култури
 • Сеялка за точна сеитба
 • Почвообработваща фреза
 • Машина за разхвърляне на минерални торови
 • Машина за разхвърляне на органичен тор
 • Валяци
 • Машина за растителна защита
 • Роторна косачка
 • Сламопреса/Машина за балиране на сено и слама