Мото и Ел кари

Автошкола ПАУНОВ организира курсове за придобиване на правоспособност за управление на електро и мотокари, както и опреснително периодично обучение за повишаване на квалификацията на водачите.

Необходими документи

  • Лична карта;
  • Шофьорска книжка.

Обща характеристика и съдържание на обучението

Обучението е част от професията "Монтьор на транспортна техника". Кандидатите се запознават с инструкцията за безопасност при обработка на товарите, безопасната експлоатация на техническото оборудване и организацията на процесите в складови помещения. В програмата са заложени практически упражнения. При фирмено обучение предлагаме на нашите клиенти профилирани учебни програми, които са в съответствие със спецификата на тяхната дейност, вида на използваната техника, както и актуализирана система за оценка на уменията на служителите. Завършилите курса получават Свидетелство за правоспособност на МОН. Документът е валиден в Еврозоната.

Възможност за обучение по месторабота без откъсване от производствения процес.