Шофьорски курсове

На територията на Пловдивска област автошколата предлага шофьорски курсове Категория B и Категория C.

Осигуряваме възможност на обучаваните, да преминат заложените в учебната програма за подготовка на водачи на МПС часове по теория и практика възможно най-бързо. Залагаме на индивидуалния подход към всеки курсист и безкомпромисно качество на обучение. Съобразяваме се със свободното време и осигуряваме ежедневни занимания по теория и практика. Ускорен шофьорски курс – “ЕКСПРЕС” се организира […]

Осигуряваме НЕОГРАНИЧЕНИ часове по теория и практика. НЕОГРАНИЧЕН брой явявания на вътрешни и външни изпити до постигане на крайния резултат – отлично подготвен курсист и успешно издържани изпити пред ДАИ. Индивидуални занимания по теория и практика са съобразени със свободното време на курсиста.

Шофьорски курс предлаган на територията на гр. Стара Загора Лице с правоспособност за категория А има право да управлява: Мотоциклет – двуколесно пътно превозно средство с кош или без кош, което има двигател с работен обем над 50 куб.см; МПС с три колела, чиято маса без товар не превишава 400 кг; Двуколесни пътни превозни средства, […]

Шофьорски курс предлаган на територията на гр. Стара Загора Лице с правоспособност за подкатегория А1 има право да управлява: Мотоциклет с работен обем на двигателя не повече от 125 куб. см и с максимална мощност не повече от 11 kW. Лице с права за управление на МПС от категория А1 има право да управлява и […]

Шофьорски курс предлаган на територията на гр. Стара Загора Лице с правоспособност за подкатегория А2 има право да управлява: Мотоциклет  с максимална мощност не повече от 35 kW и съотношение мощност/тегло, което не превишава 0,2kw/kg. Лице с права за управление на МПС от категория А2 има право да управлява и МПС от категория AМ и […]

Шофьорски курс предлаган на територията на гр. Стара Загора Лице с правоспособност за категория АМ има право да управлява: Дву- или триколесно пътно превозно средство, което има двигател с работен обем до 50 куб. см и чиято конструктивна максимална скорост не надвишава 45 км/час. Придобитата правоспособност за управление на МПС от категория AМ дава възможност […]

Шофьорски курс предлаган на територията на гр. Стара Загора и гр. Пловдив Лице с правоспособност за управление на МПС от категория B има право да управлява: Автомобили с допустима максимална маса, която не надвишава 3500 кг. и 8 места за сядане без мястото на водача; към  тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална […]

Шофьорски курс предлаган на територията на гр. Стара Загора Лице с правоспособност за управление на МПС от категория ВE има право да управлява: Състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от подкатегория В и ремарке с  допустима максимална маса над  750 кг. Притежаването на правоспособност за управление на МПС от категория ВЕ […]

Шофьорски курс предлаган на територията на гр. Стара Загора и гр. Пловдив Лице с правоспособност за управление на МПС от категория С има право да управлява: Товарни автомобили, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг. Лице с права за […]

Шофьорски курс предлаган на територията на гр. Стара Загора Лице с правоспособност за управление на МПС от категория СE има право да управлява: Състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория С и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг. Изисквания към кандидата Да е на възраст не по-малко от […]

Шофьорски курс предлаган на територията на гр. Стара Загора Лице с правоспособност за управление на МПС от категория D има право да управлява: Автомобили, с изключение на тролейбуси, предназначени за превоз на пътници с над 8 места за сядане без мястото на водача; към  тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не […]

Шофьорски курс предлаган на територията на гр. Стара Загора Обучение по чл.155, ал.10 от ЗДВП за управление на тролейбус. За управление на тролейбус водачите, притежаващи категория D, преминават допълнително обучение по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 3. Правото да се управлява тролейбус се указва в свидетелствата за управление чрез съответния национален […]