Категория AM

Шофьорски курс предлаган на територията на гр. Стара Загора

Лице с правоспособност за категория АМ има право да управлява:

 • Дву- или триколесно пътно превозно средство, което има двигател с работен обем до 50 куб. см и чиято конструктивна максимална скорост не надвишава 45 км/час.

Придобитата правоспособност за управление на МПС от категория дава възможност за задоволяване на лични потребности и за заемане на длъжности, изискващи притежаването на тази правоспособност.

 Изисквания към кандидата

 • Да е на възраст не по-малко от 16 години;  
 • Да е завършил основно образование;
 • Да е на възраст не по-малко от 15 години и 11 месеца при започване на обучението.

Документи за записване

 • Лична карта.

Обща характеристика и съдържание на обучението

Шофьорският курс включва два модула на обучение – теоретичен и практически.
Теоретичното обучение включва:

 • "Безопасност на движението по пътищата" – обучението се провежда в модерно оборудван с мултимедия учебен кабинет, в удобно за курсистите време. При завършване на модула обучаваният трябва да притежава знания за:
  • Видовете превозни средства, различните участници в движението и пътища, по които те се движат;
  • Средствата, използвани за сигнализиране и регулиране на движението по пътищата;
  • Правилата за движение по пътищата;  
  • Факторите, които оказват влияние върху поведението на водачите; 
  • Задълженията и отговорностите на водачите на превозните средства; 
  • Правилата за поведение на водача при пътнотранспортно произшествие.
 • "Общо устройство на МПС" – обучението се провежда при мотопеда на учебна площадката или в кабинет. При завършване на модула обучаваният трябва да притежава знания за: 
  • Основните възли, агрегати и уредби на мотопеда, свързани с безопасността на движението, тяхното разположение и предназначение; 
  • Извършване на задължителните ежедневни прегледи и основни операции, за да се поддържа технически изправен мотопед; 
  • Основните правила по техника на безопасност.

Практическото обучение включва модул "Управление на МПС" /мотопед/, който се провежда на учебна площадка и е с продължителност 12 учебни часа. Провежда се вътрешен изпит по управление на полигон и след успешно издържане на изпита се преминава към управление в населено място с придружаващо МПС с инструктор и двустранна радио връзка – 8 учебни часа. При завършване на модула обучаваният трябва да притежава знания и умения за:

  • Подготовка на мотопеда за безопасно управление;
  • Работа с органите за управление и маневриране с мотопеда;
  • Безопасно управление на мотопеда при различни пътни условия.

Обучението по "Управление на МПС" е индивидуално, като продължителността на един учебен час е 50 минути.

Изпит за придобиване на правоспособност

Изпитът се провежда след приключване на обучението. Полага се изпит по теория – вътрешен и основен, който се състои от решаване на тест от 45 въпроса, с помощта на таблет за 40 минути. При успешно преминаване курсистът се допуска до изпит по управление – вътрешен и основен, който се провежда на учебната площадка и в населено място с придружаващо МПС с двустранна радио връзка.