Категория BЕ

Шофьорски курс предлаган на територията на гр. Стара Загора

Лице с правоспособност за управление на МПС от категория ВE има право да управлява:

  • Състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от подкатегория В и ремарке с  допустима максимална маса над  750 кг.

Притежаването на правоспособност за управление на МПС от категория ВЕ се изисква и когато допустимата максимална маса на ремаркето не надвишава 750 кг, но надвишава масата без товар на теглещото превозно средство.

Изисквания към кандидата

  • Да е на възраст не по-малко от 18 години;
  • Да притежава категория В;
  • Да е завършил минимум основно образование.

Документи за записване

  • Лична карта;
  • Шофьорска книжка категория В.

Обща характеристика и съдържание на обучението

Обучението е практическо. Съдържанието на обучението е включено в модул “Управление на МПС“.

Обучението по практическия модул “Управление на МПС” се провежда на учебна площадка, на пътища в населено и извън населено място и на автомагистрала (при възможност) със състав от превозни средства – лек автомобил /Citroen C4/ и прикачено ремарке към него.

Основни цели на модула са придобиване на навици за работа с уредите за управление на автомобила и ремаркето и заучаване и приложение на правилата за движение по пътищата и безопасно управление на автомобила при различни пътни условия.

Часовете по управление на МПС са 12. Ако са недостатъчни, получавате допълнителни моточасове до постигане на желания резултат.

Изпит за придобиване на правоспособност

Изпитът се провежда след приключване на обучението. Полага се изпит по управление на полигон и в градски условия със състав от учебния автомобил и ремаркето с изпитващия и инструктора и трае 25 минути /съгласно изискаванията на нормативната уредба/.