Категория B

Шофьорски курс предлаган на територията на гр. Стара Загора и гр. Пловдив

Лице с правоспособност за управление на МПС от категория B има право да управлява:

  • Автомобили с допустима максимална маса, която не надвишава 3500 кг. и 8 места за сядане без мястото на водача; към  тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг.

Изисквания към кандидата

  • Да е на възраст не по-малко от 17 години и 9 месеца;
  • Да е завършил минимум основно образование.

Документи за записване

  • Лична карта.

Обща характеристика и съдържание на обучението

Шофьорският курс включва два модула на обучение – теоретичен и практически.

Теорeтичното обучение се провежда в модерно оборудван кабинет от квалифициран преподавател в удобно за Вас време и изучава модулите:

  • "Общо устройство на автомобила"
  • "Безопасност на движението по пътищата"

Автошкола Паунов осигурява необходимите учебни помагала.

Практическото обучение включва модул "Управление на МПС" и се провежда индивидуално според възможностите на курсиста до постигането на желания резултат!

Основни цели на модула са придобиване на навици за работа с уредите за управление на автомобила и заучаване и приложение на правилата за движение по пътищата и безопасно управление на автомобила при различни пътни условия.

Часовете по управление на МПС са 31. Ако са недостатъчни, получавате допълнителни моточасове до постигане на желания резултат.

Изпит за придобиване на правоспособност

Изпитът се провежда след приключване на обучението. Полага се изпит по теория – вътрешен и основен, който се състои от решаване на тест от 45 въпроса, с помощта на таблет за 40 минути. При успешно преминаване курсистът се допуска до изпит по управление. Практическият изпит е шофиране в учебния автомобил с изпитващия и инструктора и трае 25 минути /съгласно изискаванията на нормативната уредба/.