Категория C

Шофьорски курс предлаган на територията на гр. Стара Загора и гр. Пловдив

Лице с правоспособност за управление на МПС от категория С има право да управлява:

 • Товарни автомобили, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг.

Лице с права за управление на МПС от категория С има право да управлява и МПС от категория Ткт.

Изисквания към кандидата

 • да е на възраст не по-малко от 21 години; 
 • да притежава правоспособност за управление на МПС от категория В
 • да отговаря на изискванията за психологическа годност.

Документи за записване

 • Лична карта;
 • Шофьорска книжка;
 • Психо-тест.

Обща характеристика и съдържание на обучението

Шофьорският курс включва два модула на обучение – теоретичен и практически.
Теоретичното обучение включва:

 • "Превоз на товари" – обучението се провежда в модерно оборудван с мултимедия учебен кабинет и при учебния автомобил. При завършване на модула обучаваният трябва да притежава знания за: 
  • Правилата относно работното време на екипажите на превозните средства извършващи превоз на товари; 
  • Правилата за използване на тахографите; 
  • Факторите за безопасността на движението, свързани с превозвания товар; 
  • Необходимите документи във връзка с превоза; 
  • Договорите за превоз на товари.
 • "Общо устройство на МПС" – обучението се провежда в модерно оборудван с мултимедия учебен кабинет. При завършване на модула обучаваният трябва да притежава знания за: 
  • Конструкцията и принципите на действие на основните агрегати, възли и уредби на автомобила; 
  • Методите за установяване на неизправност по превозното средство;
  • Извършване на задължителни ежедневни прегледи и основни операции, за да се поддържа технически изправен автомобила;
  • Знания основни правила по техника на безопасност.

Практическото обучение включва модул "Управление на МПС" /товарен автомобил IVECO EUROCARGO 120E18 или MERCEDES ATEGO 1323/, който е с продължителност 20 учебни часа. При завършване на модула обучаваният трябва да притежава знания и умения за: 

  • Подготовка на автомобила за движение; 
  • Управление на различни предавки;
  • Работа с органите за управление и маневриране с автомобила; 
  • Безопасно управление на автомобила при различни пътни условия.

Обучението по "Управление на МПС" е индивидуално, като продължителността на един учебен час е 50 минути. Провежда се на учебна площадка, на пътища в населено и извън населено място и на автомагистрала (при възможност) с учебния автомобил.

Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС категория С и имат правоспособност за управление на МПС от категория В, преминават обучение, което обхваща съдържанието на трите модула. Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория С и притежават правоспособност за управление на МПС от категория С1, преминават обучение, което обхваща съдържанието на модул  "Общо устройство на МПС".

Изпит за придобиване на правоспособност

Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория С полагат теоретичен и практически изпит. Теоретичният изпит се провежда писмено, чрез тест. Тестовете за провеждане на изпита съдържат въпроси по модулите "Превоз на товари" и "Устройство на МПС" и съдържат 30 въпроса, разпределени в два изпитни листа по 15 въпроса. Изпита се счита за успешно положен, когато кандидатът е допуснал не повече от 3 грешни отговора. До практическия изпит се допускат само кандидатите издържали успешно теоретичния изпит. Практическият изпит се провежда по пътища в населено място.