Категория CE

Шофьорски курс предлаган на територията на гр. Стара Загора

Лице с правоспособност за управление на МПС от категория СE има право да управлява:

 • Състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория С и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг.

Изисквания към кандидата

 • Да е на възраст не по-малко от 21 години; 
 • Да притежава правоспособност за управление на МПС от категория C
 • Да притежава стаж като водач на МПС от категория С не по-малко от една година; времето, през което водачът е бил лишен от правото да управлява  МПС, не се зачита за стаж; на лицата, загубили правоспособност по реда на чл. 157, ал. 5, ЗДвП, се зачита съответния стаж, придобит преди загубата на правоспособността; 
 • Да отговаря на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата по чл.152а, ЗДвП;  
 • Да е завършил основно образование.

Документи за записване

 • Лична карта;
 • Шофьорска книжка;
 • Справка от КАТ.

Обща характеристика и съдържание на обучението

Шофьорският курс включва два модула на обучение – теоретичен и практически.
Теоретичното обучение включва:

 • "Ремаркета и системи за прикачване" – обучението се провежда в модерно оборудван с мултимедия учебен кабинет и при учебния автомобил. При завършване на модула обучаваният трябва да притежава знания за: 
  • Общото устройство на ремаркето /ходова част, каросерия/; 
  • Спирачната уредба на ремаркето; 
  • Електрообзавеждането на ремаркето; 
  • Системи за прикачване /прикачни устройства, захранващи кабели, връзки и др./

Практическото обучение включва модул "Управление на МПС" /товарен автомобил MERCEDES ATEGO 1323 С РЕМАРКЕ OBERMAIER/, който е с продължителност 16 учебни часа на учебна площадка и в населено място. При завършване на модула обучаваният трябва да притежава знания и умения за: 

  • Подготовка на автомобила и ремаркето за движение и управление на различни предавки; 
  • Работа с органите за управление и маневриране с автомобил с ремарке; 
  • Безопасно управление на автомобил с ремарке при различни пътни условия.

Обучението по "Управление на МПС" е индивидуално, като продължителността на един учебен час е 50 минути.

Изпит за придобиване на правоспособност

Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория СE полагат теоретичен и практически изпит. Теоретичният изпит се провежда писмено, чрез тест. Тестовете за провеждане на изпита съдържат въпроси по модула "Ремаркета и системи за прикачване" и съдържат 15 въпроса решавани с помощта на таблет. Изпитът се счита за успешно положен, когато кандидата е допуснал не повече от 2 грешни отговора. До практическия изпит се допускат само кандидатите издържали успешно теоретичния изпит. Практическият изпит се провежда на учебна площадка и по пътища в населено място.