Шофьорски курс – “ОЛ ИНКЛУЗИВ”

Осигуряваме НЕОГРАНИЧЕНИ часове по теория и практика. НЕОГРАНИЧЕН брой явявания на вътрешни и външни изпити до постигане на крайния резултат – отлично подготвен курсист и успешно издържани изпити пред ДАИ. Индивидуални занимания по теория и практика са съобразени със свободното време на курсиста.