Новини

Всеки курсист за категория Б, записан в Автошкола ПАУНОВ, който е издържал успешно вътрешен теоретичен изпит с максимален брой точки – 97, получава бонус 2 учебни часа кормуване към предвидените 31 часа по норматив.